Kto sme

Advokátska kancelária Volár & Partners je slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v Piešťanoch, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky od svojho založenia v roku 2001. Našim klientom zabezpečujeme právne služby s dôrazom na dlhoročné skúsenosti, kvalitu a odbornosť.

Právna prax

Poskytujeme právne služby a poradenstvo v oblastiach občianskeho, rodinného, pracovného, pozemkového a správneho práva, ako i obchodného práva a práva obchodných spoločností.

Špecializácia

Našim špeciálnym zameraním je konkurzné a insolvenčné právo, vrátane riešenia likvidácie, úpadku a osobného bankrotu.

Poskytované služby

V rámci poskytovaných právnych služieb pre klientov vykonávame najmä: vypracovanie zmlúv a právnych podaní vrátane autorizácie zmlúv, právne rozbory, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci, zakladanie obchodných spoločností, vykonávanie zmien v nich ako aj ich likvidácia.

Máte záujem o naše právne služby?

O nás

JUDr. Stanislav Volár Partner

1982
ukončené štúdium na Právnickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1985
udelený akademický titul "JUDr." na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1986
ukončené postgraduálne štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1991 - 2001
člen Komory komerčných právnikov SR
Od 5.3.2001
zapísaný ako advokát Slovenskej advokátskej komory pod č. 1280
Od r. 2005
vedený v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S16, správcovskú činnosť vykonáva v obvode Krajského súdu Trnava

JUDr. Barbora Volárová Partner

1993 - 1998
štúdium na Právnickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2003
udelený akademický titul „JUDr.“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1998 - 2001
prax advokátskeho koncipienta v Advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Uja v Trenčíne
Od 1.7.2002
zapísaná ako advokátka Slovenskej advokátskej komory pod č. 1627
Od r. 2005
vedená v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S489 a správcovskú činnosť vykonáva v obvode Krajského súdu Trnava

Kontakt

Volár & Partners
Kukučínova 11
921 01 Piešťany

Napíšte nám:
b.volarova@v-invest.sk

Zavolajte nám:
033 7733751